Our mission is to provide executive leadership, as well as set priorities and goals for the City and its neighbourhoods.
Jack Well

A Brief Introduction to Us

Welcome to a Personal Political Website!

The Mayor's role as the executive of strategic authority is to promote economic development and wealth creation, social development, and improvement of the environment. The Mayor also has various other duties in relation to culture and tourism, including a responsibility for the city and its government.

Listen to My Speeches

Recognition for the Mayor

Greeting Letters for Events

We strengthen democratic institutions and support civil society by enhancing the laws and freedoms.

Congratulatory Letters

We believe that, to bring our economy and life to the new level, we must use non-standard methods in our work.

Proclamations From the Mayor

Democracy provides the natural environment for the effective realization of human rights.
Make a Donation!

Support Our Activities By a Donation

Please consider making a donation to support future development. Thank you for the right choice!
make a donation
My Team

Meet The Cabinet Heads

Linda Woods

Chief of economic department

Vera Forbes

Chief of operations

Robert Tompson

Police commissioner

Amanda Green

Chief, arts and culture
Vision for the City

My Political Vision

KULTURA

Cílem je podpora kulturních aktivit v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

SPORT

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality.

VOLNÝ ČAS

Obecným cílem programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Obecným cílem je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb.

KULTURA
SPORT
VOLNÝ ČAS
SOCIÁLNÍ SLUŽBY