SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Obecným cílem je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb.

Podpora programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem pro cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci, konkrétně: seniory; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a jejich rodiny se specifickými problémy (prevence sociálně patologických jevů) a osoby v krizi.