KULTURA

Cílem je podpora kulturních aktivit v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

Celoroční činnost
Podpora celoroční činnosti tanečních, folklórních, pěveckých, hudebních či dramatických souborů, subjektů vyvíjejících kulturní a osvětovou činnost. Prioritou je podpora dětských a mládežnických aktivit.

Kulturní projekty regionálního a nadregionálního významu
Podpora kulturních projektů, které dlouhodobě vytvářejí atraktivní kulturní nabídku a přesahují svým významem hranice města Český Krumlov (festivaly, přehlídky, výstavy, vícedenní akce všech žánrů
a oborů určené pro širokou veřejnost). Podpořeny mohou být akce, které mají za sebou minimálně 1 úspěšně realizovaný ročník.

Kulturní projekty pro širokou veřejnost
Podpora projektů rozšiřujících kulturní nabídku města Český Krumlov. Město Český Krumlov by uvítalo zájem žadatelů o projekty v oblasti výtvarného umění.

Reprezentace města
Podpora místních kulturních organizací, souborů, spolků při reprezentaci města Český Krumlov na přehlídkách, soutěžích a festivalech v České republice i v zahraničí.