SPORT

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality.

Opatření 3.1.: Činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let

Finanční podpora činnosti sportovních klubů působících na území města Český Krumlov, zaměřené na práci s mládeží do 18 let.

Opatření 3.2.: Nájemné ve sportovních zařízeních zřizovaných městem Český Krumlov

Finanční podpora sportovních klubů působících ve městě, které provozují pravidelnou sportovní činnost a pracují dlouhodobě s mládeží, využívajících pro svoji činnost sportovní zařízení v majetku města Český Krumlov, kdy pronajímatelem je město Český Krumlov, PRO-SPORT ČK, o.p.s. nebo základní školy zřizované městem Český Krumlov. Podpora je určena na úhradu nájemného.

Opatření 3.3.: Podpora údržby sportovišť ve vlastnictví sportovních klubů

Příspěvek na náklady uplynulého roku vynaložené na údržbu (opravy, služby, materiál) sportovišť na území města Český Krumlov ve vlastnictví sportovních klubů se sídlem v Českém Krumlově starajících se o organizované sportování mládeže a sloužících k organizovanému sportování mládeže.