Český Krumlov uzavře partnerství s Trenčínem [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Zastupitelé Českého Krumlova ve čtvrtek schválili uzavření partnerství se slovenským městem Trenčín. Shodou okolností ve stejný den o tom jednalo i trenčínské zastupitelstvo, rovněž se souhlasným stanoviskem. Obě historická města spojuje nejen slovanské dědictví, ale i bohatá kulturní historie a přátelské vztahy mezi jejich obyvateli.

„Pro naše město je zásadní, aby se obklopovalo zahraničními partnery, protože to rozhodně prospěje jeho mezinárodnímu významu. Proto se, kromě postupného obnovování kontaktů v Rakousku a Německu, obracíme i na východ k našim nejbližším sousedům, a to nejen v geografickém pohledu. Slovensko je náš soused, partner a přítel,“ říká místostarostaDalibor Uhlíř a dodává: „Primátor Trenčína Richard Rybníček jezdí do Českého Krumlova už 25 let, a to v různých politických i nepolitických pozicích. Naše město zná nejen dobře, ale dá se říct, že důvěrně. Partnerství s Trenčínem je výhodné pro všechny. Stojíme o Slováky a Trenčín pro nás může být branou na Slovensko při budování dobrého jména a mezinárodní značky Českého Krumlova směrem na východ.“

Město Trenčín se v roce 2026 stane Evropským hlavním městem kultury. Tento prestižní titul nabízí Českému Krumlovu jedinečnou příležitost prezentovat se na Slovensku a prohloubit tak spolupráci v oblasti cestovního ruchu. To by mohlo přilákat více turistů ze Slovenska a současně poskytnout cenné zkušenosti Českému Krumlovu při přípravě na spolupráci s městem České Budějovice, které bude Evropským hlavním městem kultury v roce 2028.

„Chceme se velmi intenzivně zapojit do těchto aktivit. V roce 2026 velmi významně odprezentujeme naše město na Slovensku, kde by měly vystoupit naše soubory, jako třeba pěvecký soubor Perchta, který má v Trenčíně výborný ohlas, nebo špičkový dětský a mládežnický soubor ZUŠ Medvíďata. Při slavnostním zahájení se počítá i s Museem Fotoateliérem Seidel,“ dodává místostarosta.

Inspiraci Český Krumlov našel také v úpravách veřejných prostranství a dalších investičních projektech, které město Trenčín financuje z evropských fondů. „Trenčín velmi úspěšně čerpá dotace z Evropské unie, takže jsme se dohodli na pomoci při získávání prostředků na konkrétní projekty a rozvoj města. Nový slovenský partner prošel za posledních 14 let obrovskou modernizací a pozitivními změnami, právě díky významným investicím. Pro nás je proto skvělou inspirací,“uzavírá místostarosta.

Smlouva o partnerství a spolupráci zahrnuje následující body:

  1. Spolupráce a podpora mezi městskými úřady – zaměření na ochranu a zhodnocování kulturního dědictví, podporu ekonomického rozvoje a trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
  2. Rozvoj společných projektů v oblasti kultury, sportu a vzdělávání – výměna odborných i praktických poznatků a zkušeností, dosažení společných cílů na národní i evropské úrovni.
  3. Vzájemné návštěvy a výměny – oboustranné návštěvy představitelů měst, výměny studentů a žáků, společné projekty podporující kontakt mládeže a partnerství mezi školami.
  4. Podpora vzájemných vztahů mezi obyvateli obou měst – organizace výměn v oblasti kultury, sportu, komunální politiky a výměna informačních a publikačních materiálů.

Zdroj: TZ Města Český Krumlov