Finance pro sportovní kluby

Město Český Krumlov letos rozdělilo v oblasti sportu 6,3 milionu korun, což je výrazně více než minulý rok a mnohem více než v předchozích letech.

Sportovci v našem městě dostávají prostředky podle jasně stanovených kritérií, a přestože dotace není zcela nároková, po splnění pravidel získávají klu- by výraznější jistotu pro zajištění svého provozu. Podporujeme zejména děti a mládež, ale motivujeme také dospělé a seniory k pravidelným pohybovým aktivitám. Velmi oblíbená je například Liga seniorů. Dotační prostředky jsou tradičně rozdělovány na provozní náklady, nájemné a údržbu. Zatím samostatně jsou další finance přidělovány individuálně, například pro reprezentaci města na domácích či zahraničních turnajích či závodech. Největší objem prostředků dostávají pravidelně kluby s nejširší členskou základnou – HC Slavoj (hokej) a FK Slavoj (fotbal).

Kromě pravidelné podpory sportu musí město investovat do údržby a oprav svých zařízení. V tom doháníme čas, protože pouhá fixace neutěšeného stavu městských sportovních zařízení byla v minulosti bohužel nedostatečná. V uplynulém roce jsme však podnikli větší akce například v plaveckém bazénu tak, abychom ošetřili zejména provozní výdaje, spojené se zvýšením cen energií. Opravy starého zařízení skvěle doplňují nová sportoviště, například streetworkoutové hřiště, které vzniká u ZŠ Plešivec, či doplnění většiny moderních dětských hřišť v jednotlivých částech města. Po dlouhých letech úvah a dis- kuzí konečně připravujeme dopláštění a rekonstrukci zimního stadionu. Návrh na rozdělení finančních prostředků pravidelně administruje městská společnost PRO-SPORT ČK, která také sportoviště v majetku města spravuje a je v kontaktu se sportovními kluby. Na rozdělení dotací a následnou kontrolu pak kvalifikovaně dohlíží přímo Odbor financí města. Jasná pravidla pro rozdělování dotací do sportu, která spolehlivě a přehledně fungují již řadu let, se od příštího roku zjednoduší: zejména způsob příjmu žádostí, který bude probíhat elektronicky (on-line).

Podpora sportu dětí a mládeže se vyplatí dlouhodobě. Je třeba si zejména uvědomit, že vynaložená jedna koruna do sportovních a pohybových aktivit znamená dvě koruny ušetřené ve zdravotnictví. Podporujeme zdraví dětí, mládeže a občanů města Český Krumlov.

Vyšlo v Novinách města Český Krumlov 5/2024.