Turistický ruch pomáhá plnit městskou pokladnu

Po covidovém období se po- dařilo, že turistický ruch z města nezmizel, ale nesmíme zaspat a musíme postupně budovat sys- tém, který zajistí, aby z turismu měli největší prospěch občané. Příjmy z cestovního ruchu jsou postaveny na několika pilířích. Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) přináší příjem z parkovišť (v roce 2023 to bylo 28,8 mil. Kč) a BUS stopu (10,9 mil. Kč), město samo vybírá poplatky od ubytovatelů, v roce 2023 bylo vybráno 13,5 milionu Kč a poplatek ze vstupného činil 5 milionů Kč. Souhrnně jsou příjmy z cestovního ruchu v roce 2023 ve výši cca 58 milionů Kč.

Na druhé straně je propagace a podpora cestovního ruchu, o kterou se stará Destinační management oblasti (DMO); kromě propagace má za úkol sledovat a vyhodnocovat cestovní ruch ve městě. V letošním roce na to obdrží významnou dotaci ve výši 3,9 milionu Kč. Nesmíme samo- zřejmě zapomenout na podporu všech městských slavností a dalších kulturních akcí.

Cestovní ruch je součástí na- šeho místního „průmyslu“, ať se nám to líbí, nebo ne. Jsme „výběrová“ destinace v rámci UNESCO. Na druhou stranu, pokud musíme strpět významný podíl turistů v centru města zejména v letních měsících, měli bychom také očekávat určité výhody. Občan je na prvním místě, trochu se na to za- pomnělo, ale už rok usilovně pracujeme na tom, aby se občané znovu viditelně stali zájmem číslo jedna.

Cestovní ruch je jeden z klíčo- vých průmyslů našeho regionu. Dlouhodobě nás ale drží také průmyslová zóna jako význam- ný zaměstnavatel. Ta nás podržela nad vodou třeba v době co- vidu. A cestovní ruch? Orientace na turismus je logická, určitý podíl v nabídce musí být ale orientován také na občana, který z centra neuteče, ale rád do něj zavítá. Berme značku UNESCO jako příležitost, ale stále oprávněně požadujme, abychom z toho něco měli. Není to nic ne- slušného. Chápu místní občany, že s výsledky nebyli v minulosti spokojeni. Peníze z turismu musí přímo pomáhat občanům. Musí to být vidět.

Velkou příležitost vidím v organizaci, dohledu, analytice a hledání řešení, která se uvádějí do praxe. DMO disponuje know-how, nástroji, metodami a tech- nikami, jak podpoře turismu a jeho využití pomoci.

Cílem města je orientace na delší pobyty návštěvníků. Po pandemii se mix turistů tro- chu změnil. Do města se opět vracejí naši sousedé, které před rokem 2019 odrazovaly davy asijských jednodenních zájezdů. Dnešní turista, návštěvník města, očekává úplně jiný servis, od- povídající současnému digitálnímu věku. Smyslem a posláním DMO je také udržovat a sledovat složení turistů, kteří přijedou do města z různých destinací. Ti by měli mít motivaci ve městě zůstat více dní. Výsledkem tedy nemusí být přeplněné město bez ekonomické efektivity, ale řízený turismus s ekonomickým benefitem. Zadání je jasné: Nabídnout turistům konkrétní náplň využití jejich času, určitý plánovací konfigurátor výletu nebo pobytu. Trendem, který turisté chtějí, je přesný plán včetně časového rozpočtu. Pokud by se toto povedlo uvést do praxe, získáme konečně turisty, kteří ve městě zůstanou dva nebo tři dny. Žijeme v digitální době; on-line platformy a aplikace nám nejsou cizí, tak proč toho nevyužít.