Český Krumlov v Bratislavě? Prezentace navenek je přínosem pro další partnerství s našimi sousedy

Český dům v Bratislavě hostil Bienále a Český Krumlov u toho nechyběl. Společně s kolegy z Klášterů jsme představili naše město na doprovodné akci – Dni Českého Krumlova. Součástí programu byla také výstava fotografií Českého Krumlova od fotografa Libora Sváčka. Byli jsme potěšeni, že se akce zúčastnila třeba zástupkyně velvyslance České republiky na Slovensku paní Alena Jermářová, ředitelka Mezinárodního domu umění pro děti – BIBiana Zuzana Liptáková, bývalý ministr školství a rektor Danubius Peter Plavčan, výtvarník a člen Evropské akademie věd a umění Ľuboslav Móza, výtvarník, grafik a knižní ilustrátor Ľuboslav Paľo a mnoho dalších. Osobně mě ale také potěšila přítomnost primátora města Trenčína a bývalého generálního ředitele Slovenské televize, mého dlouholetého kamaráda Richarda Rybníčka. Trenčín by se měl stát partnerským městem Českého Krumlova – prvním na Slovensku. Aktuálně probíhají intenzivní jednání na úrovni vedení obou měst, k uzavření partnerství by mělo dojít v roce 2024. Pokud se toto podaří, bude to další milník pro naše město i pro spojení národů, které mají mnoho společného. Tato prezentace byla pro Český Krumlov velkým úspěchem. Jsem moc rád, že se díky propojení s Českým domem a dalšími významnými partnery podařilo zvýšit povědomí o Českém Krumlově na Slovensku a těším se na další pokračování naší spolupráce.Chceme pokračovat u dalších sousedů – v Rakousku, Polsku či Bavorsku.