Kulturní akce a soubory dostanou z rozpočtu více peněz

Kultura ve městě nepřežívá, ale skutečně žije. Věřím, že to bude vidět i v roce 2024. Na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže v Českém Krumlově půjde z městského rozpočtu v roce 2024 více finančních prostředků. Po vzoru navýšení dotačních programů v oblasti sportu jsme přistoupili k navýšení i v oblasti kultury o deset procent, takže k rozdělení bude přes 1,2 mil Kč. Krumlovské dětské a mládežnické soubory, které výborně reprezentují dobré jméno našeho města doma i v zahraničí, si zaslouží další podporu nejen kvůli tomu, že se nacházíme v ekonomicky složitějším období, ale zejména kvůli tomu, že se v minulosti na podobné navyšování poněkud zapomínalo. Pokud chceme prosperovat, musíme rozumně investovat, a to platí i pro aktivity v oblasti kultury. A děti a mládež rozhodně stojí za takovou investici.
Zároveň se mění vyhláška o nutnosti platit poplatky z pořádání kulturních akcí, která byla předchozím vedením města stanovena ve výši deseti procent ze vstupného. Tuto městskou „daň“ upravujeme v zájmu podpory pořádání kulturních akcí na území našeho města. Nesmyslný poplatek odradil některé menší místní pořadatele. Chceme být přátelští ke všem, kteří pomáhají rozvoji kultury v Českém Krumlově. Odpuštění tohoto poplatku přinese nové příležitosti nejen pro pořadatele, ale také pro efektivnější a pevnější spolupráci s městem.
Do kultury jde souhrnně zhruba přes 60 milionů korun, zachovány jsou všechny tradiční akce i festivaly bez výjimek. Zásadní je také investice do městských kulturních zařízení, takže v příštím roce dojde například k výměně oken v městském divadle zhruba za 8 milionů korun a jeho kompletní výmalba. Rozšiřujeme ale také místa pro kulturní a komunitní aktivity v centru města, a proto se připravuje letní divadelní scéna v městském parku.