Proč nám chybí peníze ve sportu? A kde jsou zmizelé sportovní akce?

Nejsme jen městem kultury a turistického ruchu. Jsme i městem sportu. Přesto nás trápí nedostatek prostředků zvláště pro mládežnický sport. Přes deset let se výrazně neměnila tato položka rozpočtu přesto, že město může hrdě stavět na propracované koncepci podpory sportu, kterou nám mohou mnozí závidět. Rozpočet nezohledňoval inflaci, růst cen energií, nájmů a růst provozních výdajů. Další položkou je také nárůst počtu dětí, registrovaných v klubech či vznik nových oddílů. To je sice na jednu stranu potěšitelné, ale na straně nebyl tento trend dostatečně finančně podpořen. Pro letošní rok jsme proto navýšili objem sportovních městských grantů od 1 milion korun. Letošní požadavky klubů představovaly celkem 7 milionů korun, z nichž bylo podpořeno necelých 5,4 milionu.
I když zde v minulosti existovaly tendence řešit situaci městské společnosti PRO-SPORT ČK její integrací do městských struktur, případně se hovořilo o jejím zrušení, po důkladné analýze mohu říct, že se jedná o velmi úspornou městskou firmu, která skvěle plní své poslání – zejména správu městských sportovišť. Nechtěl bych však, abychom usnuli na vavřínech. Musíme přemýšlet, jak pokračovat dál. Dlouhodobá nepochopitelná podinvestovanost bohužel trápí plavecký bazén, zimní stadion, lépe je na tom sportovní hala. Chybí nám třeba také kdysi původně s velkou slávou otevíraný skate park, který by reflektoval současné technologické a hygienické potřeby. Nejvíce trpí velké sporty s širokou členskou základnou od dětských přípravek po dospělé, zejména energeticky nejnáročnější lední hokej, ale také fotbal, protože veškeré náklady na údržbu jdou za vlastníkem sportoviště – fotbalovým klubem. Pro letošní rok investujeme do sportovní infrastruktury 5,6 milionu korun. Jedná se konkrétně o nově instalovaný kotel v plaveckém bazénu, výměnu oken a vstupních dveří v bazénu, nezbytné investice do zimního stadionu, rozvoj dětských hřišť či zastínění u rybníka na Horní Bráně.
Z Českého Krumlova se postupně vytratily velké republikové, evropské či světové sportovní akce, které zde drží snad jen úspěšný badminton či Krumlovský vodácký maraton. Kde jsou mezinárodní dětská olympiáda mládeže, světový pohár v parkovém běhu, mezinárodní duatlon, ale také kdysi populární krumlovský běžecký maraton? I postupné vymizení těchto akcí pomáhalo Českému Krumlovu budovat dobré jméno v jiných oblastech, než jsou kultura a cestovní ruch.
Pokud chceme dostat děti od displejů ven na hřiště, musíme investovat do kvalitní infrastruktury a ukazovat jim vzory, motivovat je už od nejútlejšího věku. Jednoznačně musíme najít cestu, jak více podpořit sportovní oddíly, které musí disponovat kvalifikovanými a motivovanými trenéry i potřebným zázemím. Podporované musí být konkrétní sportovní akce, ve kterých se každý Krumlovák musí orientovat podobně, jak v hlavních místních kulturních a společenských akcích.
Už nyní vás, obyvatele města, mohu ujistit, že v Komisi sportovní a ve spolupráci s dalšími městskými subjekty, připravujeme řadu staronových a nových akcí, které oživí centrum města a předpokládají aktivní zapojení místních obyvatel a sportovců. Přidáte se?
Sportování nesouvisí jen se zdravím životním stylem a pohybem, ale má významnou výchovnou složku, formuje spolehlivou a týmovou osobnost už od dětství. V Krumlově máme velmi slušné základy, ale je čas na nich po letech znovu postavit něco viditelného a uchopitelného, a to nejen pro všechny Krumlováky.