Kultura ve městě bude blíž lidem

Zahájili jsme fungování nové Kulturní komise, která je složená napříč odborníky na kulturu z našeho města. Hlavním úkolem je nyní dopracování strategického plánu kultury s časovým výhledem jejího rozvoje. Za téměř desetiletí, kdy vznikl původní dokument strategie kultury, se situace výrazně změnila. Existují nové subjekty, jako jsou kláštery se svou 3+ galerií, spolek Prádelna se svou alternativní scénou, nově vzniká prostor v rekonstruovaném historickém pivovaru, zrekonstruována je Pivovarská zahrada. Řadu věcí je proto nutné uchopit jiným pohledem tak, aby fungovaly v aktuálních podmínkách nejen ekonomických, ale zohledňovaly zejména také proměnu návštěvníků kultury.
S organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov jsme se domluvili na přiblížení programu místním obyvatelům, ať už zvýhodněnými vstupenkami nebo rozšířením míst, kde se bude program festivalu odehrávat – například v Prádelně, Synagoze a dále.
Šanci však dostanou i jiné menší akce – festival populární hudby v Pivovarských zahradách, nový cirkus letos s ochutnávkou a od příštího roku možná s plnohodnotným programem, letos také slavíme 30 let od založení Egon Schiele Art Centra, nezapomněli jsme ani na další ročník High Line Festivalu, který se nad našimi hlavami uskuteční již podruhé. Počítáme s tím, že tento festival najde v termínové listině stálé místo podobně, jako Slavnosti pětilisté růže, velikonoční a adventní trhy, Kouzelný Krumlov či Svatováclavské slavnosti.