Komunikace s občany města musí být vidět a slyšet

Městský úřad vykonává službu pro občany, ve spolupráci s vedením města se stará o prostředí, ve kterém všichni společně žijeme a v minulosti úřad za tuto službu veřejnosti získal řadu ocenění. Do nedávné doby jsme se však setkávali i s četnými připomínkami, dotazy i kritikou na to, že reakce veřejnosti a občanů města nejsou dostatečně reflektovány a vedení města a úřad příliš na podněty občanů nereagují a žijí si svým životem. Uvědomujeme si tuto situaci a chceme být lidem blíž. Jsme přesvědčeni, že neexistovala dostatečná zpětná vazba, která by se od občanů dostávala na půdu městského úřadu a radnice a postupně najdeme cestu, jak více otevřít dveře obyvatelům Českého Krumlova. Komunikace nesmí být jednostranná, musí nejen poskytovat informace, ale i přijímat reakce (i když jsou občas nepříjemné) a průběžně dělat analýzu toho, zda dané informace dorazily do cílové skupiny veřejnosti a jak je tato vnímá. Organizujeme pravidelná setkávání s občany v jednotlivých částech města tak, abychom přijímali informace osobně, ale také sázíme na moderní komunikační kanály, jako jsou sociální sítě nebo tradiční sdělovací prostředky jako je televize. Rozšířili jsme počet mediálních subjektů, se kterými spolupracujeme na konkrétních úkolech proto, aby se informace dostaly skutečně ke každému. Ve spojení obrazu a zvuku můžeme lépe představit město od jeho vedení, úřadu, firem, spolků, dalších institucí včetně lidí, kteří jsou s těmito subjekty přímo spojeni a nejlépe vysvětlí jejich funkci. Zapomenout nemůžeme ani na Noviny města, na které jsme hrdi a budeme je neustále vylepšovat i přesto, že mnozí mohou namítat, že se jedná o zastaralé sdělování informací. Sebevědomě zahrnujeme naše Noviny do prostředků osobní komunikace s občany, protože se prostřednictvím jejich obsahu jako úřad a radnice dostáváme až do vašich domovů. A budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Významnou součástí do budoucna pro komunikaci s občany budou třeba i prvky projektu Smart City. Aktuálně připravujeme v nové pracovní skupině komunikační strategii, která bude v sobě zahrnovat postupy, nástroje a schémata napříč vším, co se týká komunikace města Český Krumlov.