Kláštery – rekonstrukce se podařila, je čas vyřešit udržitelnost

Městu Český Krumlov se podařilo za výrazné pomoci dotace dokončit druhý největší historický komplex po hradu a zámku v krumlovských klášterech. Na jedné straně je však rekonstrukce, na druhé pak udržitelnost, která je velkým oříškem. Jsem rád, že v jednom z křídel funguje Uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky, což považuji za zcela optimální využití. Další subjekty z města by také mohly komplex klášterů postupně využívat. Vzniká Klášterní muzeum, pro které Rada města schválila financování a půjde o zajímavé rozšíření nabídky v návaznosti na to, co nabízí historické expozice zámku. Po původních diskusích považuji tento projekt za skvělý, má potenciál přilákat zájem nejen místních, ale také turistů. Stejně tak jsem rád, že město přistupuje smysluplně k pronájmu kavárny s ubytováním, u kterých je potřeba, aby začaly naplno fungovat a pomáhat oživení prostoru klášterů. Vybrali jsme zkušeného provozovatele, který zahájí svou činnost od letošní sezóny.
Naopak jsem stále přesvědčen, že město by z veřejných prostředků nemělo investovat do uměleckých sbírek za několik desítek milionů korun, jak tomu bylo v uplynulém období, když má podinvestovanou infrastrukturu a například dotace na sport a volný čas, které slouží zejména dětem a mládeži v klubech a sportovních oddílech, nebyly deset let vůbec navýšeny.
Původní záměr v rámci celých klášterů byl takový, že město nebude doplácet na provoz a nyní musíme najít cestu, jak každoroční dotaci na toto městské zařízení co nejvíce snížit či ji eliminovat. Je to úkol pro zkušené manažery, kteří toto dokážou. Více než deset milionů ztráty každoročně enormně zatěžuje městský rozpočet, neumožňuje každoroční údržbu a rozvoj města pro jeho občany, a proto se letos budeme intenzivně zabývat právě tématem udržitelnosti městských klášterů.