Plavecký bazén nesmí dále strádat, investujeme do něj postupně

Českokrumlovský plavecký bazén trpí dlouhodobou podinvestovaností, a to musí skončit. I v těžké úsporné době budeme průběžně hledat možnosti a prostředky, jak postupně investovat do tohoto nejen pro občany významného sportovního zařízení. Myslíme tím zejména na další udržitelnost a rozvoj, který zajistí co nejkvalitnější podmínky pro plavání veřejnosti, sportovců, ale také provoz plavecké školy, která zajišťuje kvalifikovanou výuku pro základní a mateřské školy ze širšího okresu.

První etapou, která už má konkrétnější obrysy, je výměna oken. Tím zajistíme vyšší úsporu energií. Největším zdrojem úniku tepla jsou vstupní dveře, takže přistoupíme k jejich modernizaci. Výměna oken se pak týká zejména části obou bazénů. K této opravě dojde ještě v letošním roce. Dále se budeme postupnými kroky snažit zvelebovat ostatní části budovy plaveckého bazénu tak, aby funkčně odpovídaly současným standardům. Pochopili jsme, že nemůžeme ztrácet příliš času na přebytečné projektování, ale tam, kde to půjde, se rovnou pustíme do konkrétních prací.