Zpracování informací – Dalibor Uhlíř – osobní web

Zpracování informací

Informace o zpracování osobních údajů:
Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato nová právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá od výše uvedeného dne s nejlepším vědomím a Vámi poskytnuté informace používáme s nejvyšší citlivostí.

Kdo je správcem Vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Dalibor Uhlíř, se sídlem: Příkrá 198, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Zpracováváme následující osobní údaje:
• kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa pro doručování pošty, e-mailová adresa, telefonní číslo pro zasílání novinek či potvrzení odběrů)

V jakých situacích Vaše údaje zpracováváme?
• zasílání novinek a doporučení našich produktů a služeb
• informování o aktuálním stav spolupráce (objednávky, projekty, soutěže)

Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu
Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu). Bližší informace o takovém zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, obdržíte při udělení souhlasu.

Kdo používá Vaše osobní údaje?
Osobní údaje, které jste nám poskytli, slouží pro vnitřní komunikaci a evidenci a pro marketingové účely. Jedná se o:
• vnitřní komunikaci, kdy mají k osobním údajům přístup pouze pověření pracovníci
• vnější komunikaci, přičemž z této komunikace není veřejnosti předáná žádná část Vašich osobních údajů

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání uděleného souhlasu.
Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali, prosíme o zaslání této informace na e-mail info@daliboruhlir.cz či prostřednitvím příslušného odkazu v našem newsletteru (zápatí takové zprávy). Poté budou Vaše kontaktní údaje odebrány z naší databáze.

Jaká máte práva?
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů (například státní evidence vozidel v souvislosti s STK) a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na e-mailu: info@daliboruhlir.cz.

V Českém Krumlově dne 2. září 2021