Fotbal do Krumlova patří, problémy si ale musí vyřešit včas

Sport nemusí být vždy jen příjemná záležitost, často se musí řešit i nepříjemné organizační záležitosti. Stává se to všude, na celostátní úrovni to vidíme v tenise, u nás aktuálně ve fotbale. Obracejí se na mě rodiče dětí, kteří se ptají, co se děje v klubu FK Slavoj, a řada z nich s dětmi odchází do nedalekých klubů v Kájově nebo Zlaté Koruně. Hledají tedy vysvětlení od zástupců města, což není to přesné místo. Někomu by možná stačilo vysvětlení, že FK Slavoj je samostatný a nezávislý zapsaný spolek, na jehož činnost a fungování nemá město Český Krumlov žádný vliv. Prostřednictvím do- tací ale město podporuje činnost mládeže a údržbu,a tak se musí situací zabývat. Díky informacím, které se k nám dostávají, vnímáme napětí mezi některými rodiči a vedením klubu. Do případných sporů však nemůžeme nijak zasahovat. Rodiče by se sami měli zajímat o financování klubu a jeho organizaci, o to, jak jsou prostředky využity ve prospěch jejich dětí, a také o sta- novy klubu, které určují jasná pravidla fungování. Rodiče mají právo chod klubu ovlivnit na valných hromadách, kde se mohou vyjadřovat a hlasovat. Jen taková aktivita může poměry, pro někoho netransparentní, změnit.

Kromě rodičů, kteří nás čás- tečně informují o poměrech v FK Slavoj, nás jako zástupce města kontaktovala Fotbalová asociace ČR (FAČR) s dotazy právě na po- skytování veřejných prostředků (dotací) pro FK Slavoj. Aktuálně lze sdělit, že probíhá kontrola, ale do tohoto procesu není možno zasahovat a poskytovat další informace už jen proto, že je zatím nikdo z vedení města nemá. FAČR však přislíbila o výsledku šetření řádně informovat, již máme domluvený konkrétní termín jednání.

Město Český Krumlov má jedinou možnost, jak do situace zasáhnout – zkontrolovat prostředky poskytnuté klubu. Proto, abychom měli jistotu, že byly veřejné peníze využity efektivně a v souladu se všemi pravidly.

Fotbal je nesmazatelný fenomén, který má své místo i v našem městě. Členská základna klubu je jedna z největších, společně s hokejisty dostávají fotbalisté největší dotační prostředky z našeho rozpočtu. Chceme děti a mládež i nadále podporovat, jak jen to je možné. Určitým ekonomickým problémem může být situace, kdy fotbalový stadion není na rozdíl od dalších velkých sportovišť ve vlastnictví města. Pro fotbalový klub je tak enormně náročné řídit nejen členskou základnu a provoz, ale také správu a rozvoj tak velkého sportoviště. Obzvláště v dnešní době. Na některé investice tak stejně klub dosáhne jen díky výrazné městské podpoře. Již v roce 2010 přitom existovala dohoda o možnosti převodu stadionu na město právě z ekonomických důvodů, jako se to již stalo v jiných městech. Zatím se tuto dohodu nepodařilo dotáhnout do zdárného konce tak, aby byly spokojeny všechny strany.

Pokud budou mít rodiče zájem, samozřejmě se s nimi rád osobně setkám a situaci s nimi prodiskutuji, stejně jako s vedením FK Slavoj, se kterým jsem se již několikrát sešel. Informace z osobních jednání již také mám z krajského fotbalového svazu i od zástupců FAČR. Osud významného klubu není vedení města lhostejný.

Vyšlo v Novinách města Český Krumlov 5/2024.