Turistický ruch pomáhá plnit městskou pokladnu

Po kovidovém období se podařilo, že turistický ruch z města nezmizel, ale nesmíme zaspat a musíme postupně budovat systém, který zajistí, aby z turismu měli největší prospěch občané. Příjmy z cestovního ruchu jsou postaveny na několika pilířích. Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) přináší příjem z parkovišť (v roce 2023 to bylo 28,8 mil Kč) a BUS stopu (2023 je to 10,9 mil Kč), město samo vybírá poplatky od ubytovatelů, v roce 2023 bylo vybráno 13,5 mil Kč a poplatek ze vstupného činil 5 mil Kč. Tedy souhrnně jsou příjmy z cestovního ruchu v roce 2023 ve výši cca 58 mil Kč! Na druhé straně je propagace a podpora cestovního ruchu, zejména spojená s významnou dotací Destinačnímu managementu oblasti (DMO), pro letošní rok je to 3,9 mil Kč, který má za úkol propagovat, sledovat a vyhodnocovat cestovní ruch ve městě. Nesmíme samozřejmě zapomenout na podporu všech městských slavností, Adventu a dalších kulturních akcí.
Cestovní ruch je součástí našeho místního „průmyslu“, ať se nám to líbí nebo ne. Jsme „výběrová“ destinace v rámci UNESCO. Na druhou stranu, pokud musíme strpět významný podíl turistů v centru města zejména v letních měsících, měli bychom také očekávat určité výhody. Občan je na prvním místě, trochu se na to zapomnělo, ale už rok usilovně pracujeme na tom, aby se občané znovu viditelně stali zájmem číslo jedna.
Cestovní ruch je jeden z klíčových průmyslů našeho regionu. Dlouhodobě nás ale drží také průmyslová zóna, jako významný zaměstnavatel. Ta nás podržela nad vodou třeba v době covidu. A cestovní ruch? Orientace na turismus je logická, určitý podíl v nabídce musí být ale orientován také na občana, který z centra neuteče, ale rád do něj zavítá. Berme značku UNESCO jako příležitost, ale stále oprávněně požadujme, abychom z toho něco měli. Není to nic neslušného. Chápu místní občany, že s výsledky nebyli v minulosti spokojeni. Peníze z turismu musí přímo pomáhat občanům. Musí to být vidět.
Velkou příležitost v tomto vidím v organizaci, dohledu, analytice a hledání řešení, která se uvádějí do praxe. DMO disponuje know-how, nástroji, metodami a technikami, jak podpoře turismu a jeho využití pomoci.
Cílem města je orientace na delší pobyty návštěvníků. Po pandemii se mix turistů trochu změnil. Do města se opět vracejí naši sousedé, které před rokem 2019 odrazovaly davy asijských jednodenních zájezdů. Dnešní turista, návštěvník města, očekává úplně jiný servis, poplatný současnému digitálnímu věku. Smyslem a posláním DMO je také udržovat a dohlížet nad mixem turistů, kteří přijedou do města z různých destinací. Ti by měli mít motivaci ve městě zůstat na vícedenní pobyt. Výsledkem tedy nemusí být přeplněné město bez ekonomické efektivity, ale řízený turismus s ekonomickým benefitem. Zadání je jasné: Nabídnout turistům konkrétní náplň využití jejich času, určitý plánovací konfigurátor výletu nebo pobytu. Trendem který turisté chtějí, je přesný plán včetně časového rozpočtu, a pokud by se toto povedlo uvést do praxe, získáme konečně turisty, kteří ve městě zůstanou dva nebo tři dny. Žijeme v digitální době, online platformy a aplikace nám nejsou cizí, tak proč toho nevyužít.