TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ: Mé vysokoškolské studium bylo naprosto v pořádku, zda formálně pochybila vysoká škola, musí rozhodnout správní žaloba – Dalibor Uhlíř – osobní web

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ: Mé vysokoškolské studium bylo naprosto v pořádku, zda formálně pochybila vysoká škola, musí rozhodnout správní žaloba

Tiskové prohlášení Dalibora Uhlíře k užívání inženýrského titulu

Mé vysokoškolské studium bylo naprosto v pořádku, zda formálně pochybila vysoká škola, musí rozhodnout správní žaloba

Na základě posledních dotazů z redakcí médií považuji za podstatné vyjádřit se k situaci, kterou je napadáno mé vysokoškolské vzdělání, přesněji inženýrský titul. Původní prohlášení na svém Facebooku, stejně jako prohlášení koalice vedení města Český Krumlov, považuji za obecná, i když nutná směrem k veřejnosti a našim voličům. Toto stanovisko je mým osobním prohlášením ještě předtím, než poskytnu stejné vyjádření zastupitelům a veřejnosti na srpnovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov. Do této záležitosti jsou vtahováni kolegové z koalice, jedná se přitom výhradně o otázku mé osobní zodpovědnosti a jsem přesvědčen, že pokud bude posuzována racionálně a nezaujatě, bude zřejmé, že jsem nijak nepochybil. Kolegové byli osobně seznámeni se všemi písemnými dokumenty, které prokazují absolvování vysokoškolského studia.

Distanční, dálkové studium vysoké školy jsem si vybral proto, že jsem takovou formu tehdy považoval za nejvhodnější a zřejmě bych se k ní rozhodl i dnes. Narodily se mi tenkrát dvě děti, rozjížděl jsem vlastní podnikání a současně jsem chtěl dále pokračovat ve svém vzdělávání formou vysokoškolského studia. Dodnes desetitisíce mladých lidí studují distančně a nikdo rozvážný v tom nespatřuje problém. Naopak. Vybraná specializace se nejvíce přibližovala mému směřování, což byla ekonomika a management. Jako začínající manažer společností, jsem hledal reference a doporučení na tehdy otevírané vysokoškolské studijní obory. Kdo prožil devadesátá léta ví, že vysoké školy spolupracující nebo přímo zakládané západními zahraničními univerzitami, byly v té době respektované.  Také proto jsem se rozhodl pro renomovanou pobočku americké univerzity – Newport University.

Jednalo se svým rozsahem o náročné studium v oblastech ekonomiky, managementu a mezinárodního obchodu a vztahů. Z Brna, kde jsem v té době pracoval, do Ostravy se zároveň jednalo o přijatelnou vzdálenost pro osobní formu dálkového studia. Nikoliv, jak je to v dnešní době populární, formou online studia. Každý druhý víkend jsem takto osobně trávil studiem v Ostravě.

Státní zkoušky a obhajobu diplomové práce jsem absolvoval před komisí, složenou z profesorů Technické univerzity (TU) v Ostravě a Newport University. Řada zkoušek a obhajoba tak probíhala přímo před profesory ostravské technické univerzity. Vedoucí mé diplomové práce, Ing. Miroslav Havelka, byl profesorem TU. Diplomovou práci jsem zaměřil na téma: „Vývoj české ekonomiky, vliv kupónové privatizace na český kapitálový trh a na transformaci státních podniků.“ Po promoci, současně s diplomem a vysvědčením z Newport University, jsem zároveň obdržel nostrifikační doložku o používání akademického titulu v České republice. Diplom je vystaven pro titul MBA (Master of Business Administration). Nostrifikační doložka pak byla vystavena díky tomu, že jsem splnil všechny náležitosti a rozsah studia pro titul „inženýr v oblasti ekonomiky a managementu“. Na základě toho české úřady zapsaly do databáze obyvatel, ale i například do občanského průkazu titul Ing. (po povinném předložení všech zmíněných dokumentů).

Mohl jsem, na základě diplomu a dalším dokladům, používat prestižní titul MBA za jménem, ale úřady zapsaly díky nostrifikační doložce pro Českou republiku tuzemský titul Ing. Od té doby, připomínám, že po dobu delší než 25 let, jsem používal titul Ing. bez toho, že bych se zamýšlel, co mě bude čekat z hlediska dokladování a vysvětlování v roce 2023, až se stanu volenou veřejně činnou osobou.

Samozřejmě jsem věděl, že nastupuji ke studiu, které je organizované pobočkou americké univerzity, stejně jako mi bylo známo že mezi Newport University a Technickou univerzitou v Ostravě existovalo propojení, které po celou dobu studia bylo zjevné a zřejmé na první pohled. Že se jednalo o velmi kvalitní studium a prestižní obor, může dokládat i fakt, že jsem se díky tomu dostal do předsednictva České společnosti ekonomické (ČSE). Společně s paní Livií Klausovou jsem v Jindřichově Hradci v roce 1997 zakládal tamní pobočku ČSE. Děkan Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci, Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc., mi nabídl, abych na této škole vyučoval.

Na základě zveřejněných a komentovaných informací, zejména na místních sociálních sítích, se mi ozvalo 13 studentů, mnohdy působících ve vysokých manažerských funkcích, kteří by se stejně jako já, mohli dostat do podobných spekulativních šetření a kauz. Všichni čekají, jak se vyvine můj „případ“.

Díky této kauze, jsem se obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s žádostí o vyjádření k této situaci, jako k nejvyšší autoritě v ČR v oblasti vzdělávání. Oficiálně také připravuji žádost na ambasádu USA, protože se jednalo o pobočku americké univerzity, která již na území našeho státu nepůsobí. Věřím, že existuje právní kontinuita a jistota, která mé dokončené vzdělání podpoří a bude garantovat. Další má žádost již směřovala na VŠE s tím, aby srovnala studijní programy. Také jsem připraven, ve spolupráci s advokátní kanceláři, podat správní žalobu.

Pokud v minulosti proběhly nejrůznější kauzy zneužívání akademických titulů, které se nyní hodí jako účelové napadení mého dokončeného vzdělání, musím se důrazně proti tomuto hodnocení ohradit, protože jsem řádně osobně studoval vybraný obor v konkrétních institucích po dobu několika let, což jsem schopný dokázat listinnými dokumenty. To jsem již ostatně v nedávné době několikrát učinil.