Výzkum UNICEF ukazuje Krumlov pohledem dětí a mládeže. Mohla by vzniknout speciální dětská sportovní komise – Dalibor Uhlíř – osobní web

Výzkum UNICEF ukazuje Krumlov pohledem dětí a mládeže. Mohla by vzniknout speciální dětská sportovní komise

Projekt Město přátelské dětem, který aktivně rozvíjí starosta města Alexandr Nogrády a vedení UNICEF, má za sebou vyhodnocení výsledků výzkumu z letošního dubna až května.  Děti by se nejvíce chtěly zapojit do oblasti sportu a ochrany životního prostředí. Dvě třetiny oslovených dětí ze základních škol navštěvuje nějaký zájmový kroužek, přičemž zájmům dominuje především sport. Avšak ze středoškoláků se nějakému volnočasovému kroužku či organizovanému zájmu věnuje pouhá čtvrtina. Osobně mě nejvíc zajímá pohled dětí a studentů na oblast sportu, kvalitu sportovišť, sportovní kluby a volnočasové aktivity. 75 procent oslovených dětí je v Českém Krumlově spokojeno, ale mají pocit, že je u nás ve městě nedostatek sportovišť a možností využití volného času. Vadí jim neopravený plavecký bazén a nedokončený zimní stadion.
Třebaže bychom si mohli říct, že děti některé problémy města vnímají jen okrajově nebo vůbec, je zajímavé, že dokáží popsat problémy v dopravě, nedostatek parkovacích míst či problémy s nečistotou kvůli odpadkům. Poněkud alarmující je, že děti také poukazují na nedostatky v bezpečnosti ve veřejném prostoru, což rozhodně stojí za zamyšlení a podrobnější analýzu.
Konkrétní příklad, který by děti mohly spolutvořit, jsou hledání vhodného prostoru pro nový pumptrack a modernizace stávajícího zastaralého skateparku. Bude zajímavé, vtáhnout do diskuse děti a naslouchat tomu, jak by si samy představovaly vybavení a fungování takového moderního sportoviště, na kterém by byly spokojené. Zvažujeme dokonce, že by vznikla jakási dětská či studentská sportovní komise, která by mohla nám dospělým naznačit, jak by mohla vypadat budoucnost městských zařízení.
Výzkum prováděla agentura STEM/MARK na vzorku 1 264 dětských respondentů. Cílem výzkumu bylo zjištění názoru dětí na dění v jejich školách, ale také ve městě. Výzkum se týkal žáků základních a středních škol v Českém Krumlově.