Komunikujeme s občany dostatečně? Zajímá nás názor všech – Dalibor Uhlíř – osobní web

Komunikujeme s občany dostatečně? Zajímá nás názor všech

Od začátku fungování nového vedení města jsme si zvykli nejen pravidelně informovat občany o záměrech a realizacích, ale také s nimi diskutovat. Toto ve městě chybělo a je čas otevřít radnici občanům také pro možnost konstruktivní diskuse. Je třeba názory přijímat během celého volebního období a tyto také průběžně vyhodnocovat. I když se někdy může jednat o nepříjemnosti.
Komunikace se změnila již prostřednictvím nejtradičnějšího nástroje, Novin města. Došlo k lehké úpravě designu, zatraktivnění titulní stránky, zpřehlednění témat a k většímu pokrytí městských témat, třeba i těch menších. Zásadní jsou informace o městských společnostech, kterých bylo v minulých obdobích skutečně málo až nedostatečně. Městské noviny zůstanou prioritním komunikačním nástrojem, který dostávají obyvatelé Českého Krumlova do svých schránek. Přes léto se zároveň připravuje online platforma novin, která by měla přinést jejich rozšířený obsah a vlastně sdružovat všechny zpravodajské informace o městě na jednom místě. Online prostor přinese také výrazné rozšíření pro obsahy, které by se nevešly do prostorově omezené papírové formy novin.
Město Český Krumlov rozšířilo spolupráci s dalšími sdělovacími prostředky. Vyhodnocujeme jejich zásah a strukturu odběratelů informací v jednotlivých kanálech. Kromě původního hlavního partnera, televize JČ1 (dříve ČKTV), se jedná o Kurýr TV, snažíme se však rozšířit spolupráci i o další regionální média. Každá televize má produkt, který považujeme za jejich výkladní skříň. Není televize, jako televize. Prohlubujeme práci se sociálními médii, vyhodnocujeme pro nás startovní stav a posilujeme tyto platformy (zejména Facebook a Instagram) o kvalitnější zacílení, placené formy kampaní a formáty sdělení, která uvidí co nejvyšší počet zejména obyvatel Českého Krumlova. V tomto nám pomáhají bohaté zkušenosti pracovníků Destinačního managementu oblasti (DMO) i externí poradci. Dalším aspektem, ke kterému přihlížíme, je rychlost sdělení. Velmi důležitou součástí komunikace města jsou osobní setkávání s občany, která vždy přinesou hodnotné podněty. Pečlivě je evidujeme, snažíme se je vyhodnocovat a dělat vše pro to, aby připomínky občanů byly vyřízeny. Nechceme žít v provozní slepotě, utopit se v agendě, ale naopak načerpávat informace od občanů a hledat možnosti řešení tak, aby se nám v našem městě žilo stále lépe. Po sídlištích Plešivec, Mír a Za nádražím budeme po letních prázdninách samozřejmě pokračovat dále. Připomínky a zápisy z veřejných setkání nezůstávají jen na papíře. Vedení města se po shromáždění připomínek schází s některými vedoucími odborů Městského úřadu, aby se připomínky a jejich řešení tam, kde to je možné, dále co nejdříve vyřešily. Na komunikaci uvnitř města navazuje pochopitelně komunikace navenek, a to nejvíce prostřednictvím DMO. S tím souvisí nejen motivace turistů, aby navštívili Český Krumlov, ale také širší komunikace například na téma dopravy. Zde vstupují do mediálního mixu celostátní média, například veřejnoprávní Česká televize nebo Český rozhlas či další komerční média.
Postupně se snažíme optimalizovat mediální rozpočet tak, abychom měli zajištěnou komunikaci ve všech typech médií a hlavně, aby spolupráce byla dlouhodobá a nikoliv nahodilá.
Na začátku letošního roku byla ustavena pracovní skupina pro tvorbu komunikační strategie města, která by měla zefektivnit strukturu oběhu informací napříč všemi zúčastněnými subjekty. Strategie, která doposud neexistovala, jasně a hlavně dlouhodobě zakotví principy komunikace mezi radnicí, úřadem, městskými firmami a společnostmi a navenek pak samozřejmě s obyvateli a občany, institucemi i sdělovacími prostředky.
Společným jmenovatelem komunikace je transparentnost, včasnost a úplnost sdělení informací navenek, které by každé město či obec měly beze zbytku sdělovat svým občanům. I to je součást změny, se kterou jsme šli do voleb a chtěli jsme tyto přístupy o něco zlepšit.