DMO – Destinační management oblasti, k čemu nám vlastně je? – Dalibor Uhlíř – osobní web

DMO – Destinační management oblasti, k čemu nám vlastně je?

Název Destinační management oblasti (DMO) se často objevuje například při veřejných jednáních zastupitelstva, vědí ale Krumlováci, o co se vlastně jedná?
Dříve byl turistický ruch, který přicházel do Českého Krumlova, sledován, koordinován, podporován a částečně řízen z jednoho z odborů města, který byl vlastně oddělením komunikace. Dnes již funguje DMO téměř nezávisle, je stále podporován Městem Český Krumlov, a je součástí struktury devíti destinačních spolků, koordinovaných Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR).
DMO Český Krumlov spojuje dvacet přidružených obcí v nejbližším okolí našeho města a cílem je představovat náš mikroregion návštěvníkům z domova i ze zahraničí. Oproti předchozímu nastavení v rámci struktury města se v současnosti do podpory cestovního ruchu v maximální možné míře zapojují moderní komunikační technologie včetně sociálních sítí, svou úlohu ale hraje také komunikace prostřednictvím klasických médií. Financování projektu zajišťují Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) a Sdružení cestovního ruchu (SCR) jako zakladatelé. Jednotný zákon o cestovním ruchu stále zoufale čeká na své dopracování a schválení.
Zakladateli DMO Český Krumlov jsou Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) a Sdružení cestovního ruchu (SCR). Aktuálně je DMO dále rozšiřováno, dveře mají otevřené místní podnikatelé z nejrůznějších oborů, institucím, které se podílejí na cestovním ruchu. Kromě zásahu tuzemských turistů DMO cílí na zahraniční klientelu. V teplejších měsících na Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko či Maďarsko, ve studenější části roku jsou to pak vzdálenější destinace, například Jižní Korea, Taiwan nebo Japonsko.
DMO není svým postavením osamocený subjekt, ale aktivně komunikuje s různými složkami města, na jeho půdě probíhá diskuse o místních akcích, službách a jejich podpoře. Pestrá škála akcí dokáže turisty přilákat do Českého Krumlova po celý rok, jen musí být vhodně načasovaná v kalendáři.
Přestože je horké léto, už nyní se připravuje komunikace nabídky pro letošní zimu, tj. konec roku 2023 a první čtvrtinu 2024, musíme tedy přemýšlet zhruba až jeden rok dopředu. Nabídka atraktivních lokalit v našem regionu se neustále rozšiřuje, můžeme zmínit třeba nově otevřené Klášterní muzeum, stejně jsou na tom další muzea, Hradní muzeum, Regionální muzeum a samozřejmě Museum a fotoateliér Seidel. Jak ale samozřejmě víme, toto je jen krátký výčet velmi bohaté nabídky. Co by však byla muzea, galerie, kláštery, hrady a zámky bez nabídky ubytování a stravování. Cílem je proto podpořit provoz těchto služeb, aby nabídka byla dostatečná a pestrá. Je pro nás výzvou, abychom Český Krumlov nabídli jako romantickou destinaci nejen v létě, ale také v zimním období.
Město Český Krumlov má příjmy z cestovního ruchu, ať už jsou to poplatky z ubytování nebo prostřednictvím své společnosti ČKRF z výběru parkovného a Bus Stopu. Jsem přesvědčen, že část těchto příjmů se musí nutně vracet do podpory cestovního ruchu ve formě pobídek, kampaní a investic do infrastruktury cestovního ruchu ve formě navigačních prvků, map, rozcestníků a dalších informačních nástrojů.
Pro Český Krumlov má DMO nenahraditelnou funkci, třebaže ho Krumlováci příliš nevidí, protože komunikuje navenek s návštěvníky, kteří nejsou z Českého Krumlova. Součástí přímé či výkonné podpory cestovního ruchu přímo v našem městě je pak Infocentrum na náměstí Svornosti, které již prakticky a na osobní bázi pracuje s přicházejícími návštěvníky. Také Krumlováci si zde mohou zakoupit například vstupenky na akce či získat potřebné informace.