Slavnosti pětilisté růže s nižším vstupným a pozměněnou koncepcí programu – Dalibor Uhlíř – osobní web

Slavnosti pětilisté růže s nižším vstupným a pozměněnou koncepcí programu

Rada města schválila v dubnu rozpočet Slavností pětilisté růže a jejich program s pozměněnou koncepcí, která vznikla ve spo- lupráci s ředitelem Městské- ho divadla Janem Vozábalem. Zásadní promyšlenou změnou je snížení vstupného z pětiset korun v loňském roce na tři sta padesát, zavedení rodinného vstupného, které lze vnímat jako motivaci pro rodiny s dět- mi k návštěvě bohatého progra- mu, u kterého si přijdou na své všechny generace. Výraznou změnu vstupného pocítí také ti, kteří si zakoupí vstupenky on-li- ne, a samozřejmě se nižší cena týká opět krumlovských občanů.

Celý text na obrázku níže a v Novinách města zde: https://data.ois.cz/files/12834-noviny-mesta-kveten-2023.pdf