Kláštery – rekonstrukce se podařila, udržitelnost nikdo neřešil – Dalibor Uhlíř – osobní web

Kláštery – rekonstrukce se podařila, udržitelnost nikdo neřešil

Městu Český Krumlov se podařilo za výrazné pomoci dotace dokončit druhý největší historický komplex po hradu a zámku, v krumlovských klášterech. Na jedné straně je však podařená rekonstrukce, na druhé pak udržitelnost, která je velkým oříškem. Jsem rád, že v jednom z křídel funguje Uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky, což považuji za zcela optimální využití. Další subjekty z města by také mohly komplex klášterů postupně využívat. Brzy se otevře Klášterní muzeum, pro které Rada města schválila financování a půjde o zajímavé rozšíření nabídky v návaznosti na to, co nabízí historické expozice zámku. Po původních diskusích považuji tento projekt za skvělý, má potenciál přilákat zájem nejen místních, ale také turistů. Stejně tak jsem rád, že město přistupuje smysluplně k pronájmu kavárny s ubytováním, u kterých je potřeba, aby začaly naplno fungovat a pomáhat oživení prostoru klášterů. Vybrali jsme zkušeného provozovatele, který zahájí svou činnost od letošní sezóny.
Naopak jsem stále přesvědčen, že město by z veřejných prostředků mělo zajišťovat veřejnou službu a nemělo by investovat do uměleckých sbírek za několik desítek milionů korun, jak tomu bylo v uplynulém období. Máme dlouhodobě podinvestovanou infrastrukturu a například dotace na sport a volný čas, které slouží zejména dětem a mládeži v klubech a sportovních oddílech, nebyly deset let vůbec navýšeny.

Původní záměr, který byl slibován v rámci celých klášterů byl takový, že město nebude doplácet na provoz a nyní musíme najít cestu, jak každoroční dotaci na toto městské zařízení co nejvíce snížit či ji eliminovat. Je to úkol pro zkušeného manažera, který toto dokáže. Více než třináct milionů provozní dotace každoročně enormně zatěžuje městský rozpočet a omezuje rozvoj města pro jeho občany, a proto se v těchto měsících budeme intenzivně zabývat právě tématem udržitelnosti aktivit v klášterech a jejich organizačním oddělením od Městského divadla Český Krumlov.