Lze to i bez zácpy, když pro to politici něco udělají – Dalibor Uhlíř – osobní web

Lze to i bez zácpy, když pro to politici něco udělají

Dlouhodobě přetížené silnice, půlhodinové čekání v zácpách, do toho uzavírky komunikací. Jestli něco skutečně ztrpčuje život lidem na Českobudějovicku, je to doprava.

České Budějovice se dlouhodobě potýkají s přetíženými silnicemi. To se dotýká zejména obyvatel obcí v okolí Českých Budějovic, například Zlivi, Hluboké nad Vltavou, Včelné, Litvínovic a dalších, z nichž většina cestuje za prací nebo vozí děti do školy. Ti jsou odkázáni vystát mnohdy i hodinové fronty dvakrát – jednou ráno, podruhé odpoledne.

Plynulosti dopravy brání nejen chybějící dálniční obchvat, ale i špatné plánování dopravních staveb, nedostatečná síť cyklostezek… K tomu všemu chybí politici, kteří by dokázali dopravní problémy zmírnit.

Přitom lze například lépe plánovat dopravní stavby, aby se nekřížily. Lze také napojit další obce v okolí Českých Budějovic na krajské město cyklostezkami. Lze stavět více odstavných parkovišť na okrajích města a napojit na ně spoje městské hromadné dopravy. Celou řadu potíží s dopravou ušetří dobré plánování rozvoje města – ať už se jedná o výstavbu bytových domů nebo vysoce navštěvovaných objektů bez navazující infrastruktury. A nakonec – jsme v 21. století a přibývá inteligentních řešení, která umějí nastavit semafory v návaznosti na provoz.

Aktivně přispěji k zajištění plynulosti dopravy v našem regionu. Jako senátor podpořím vznik cyklostezek i chytrých dopravních systémů. Budu bedlivě dohlížet na postup prací a plnění harmonogramu u všech dopravních staveb na Českobudějovicku, které jsou v gesci státu. Pokud ke zpoždění dojde, okamžitě se obrátím na ministra dopravy a budu požadovat nápravu. Ministra také vyzvu, aby lépe dozoroval činnost Ředitelství silnic a dálnic.

I v Českých Budějovicích si konečně zasloužíte senátora, který tu bude pro vás!