Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz
Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz

Projev na ideové konferenci Trikolóry, 23. března 2021

Dámy a pánové, vážení přátelé, ČESKÁ REPUBLIKA, a koneckonců celá západní civilizace se nachází v HLUBOKÉ KRIZI. Současná ZMATENÁ reakce naší vlády a mnoha dalších vlád, na COVID je vyvrcholením této situace. Musí být odpovědností nás, kteří hájíme NORMÁLNÍ SVĚT, nabídnout východisko.

Hospodářství. Naše ekonomika byla za posledních dvacet let poničena CHYBNOU hospodářskou politikou, VYSOKÝMI daněmi a BRUSELSKÝMI dotacemi. Z naší země se stala MONTOVNA, kde místo prosperujících činorodých tisíců RODINNÝCH FIREM máme korporace starající se hlavně o dotace, investiční pobídky a všelijaké vylobbované výhody.

Aby volný trh fungoval ku prospěchu celé ekonomiky, potřebujeme NAROVNAT podnikatelské prostředí, potřebujeme, aby MALÉ A STŘEDNÍ ČESKÉ PODNIKY dokázaly vytvářet kapitál. ZRUŠÍME nespravedlivé investiční pobídky, ZRUŠÍME nespravedlivé dotace do podnikatelského sektoru a zajistíme SPRAVEDLIVÉ, pro všechny firmy stejné nízké daně. To je totiž nejlepší hospodářská politika.

Dokud budeme v EU, požadujeme, aby dotace šly jen na užitečné dlouhodobé ekonomické stimuly, tedy na infrastrukturu – silnice a železnice a NIKDY do kapes vybraných firem, kdy jeden dostane 50 miliónů a jeho konkurent NIC.

Hospodaření státu. S roztrpčením pozorujeme ROZVRAT veřejných financí. Budeme se zasazovat o ZODPOVĚDNÉ hospodaření státu. Chceme NÍZKÉ DANĚ a VYROVNANÝ ROZPOČET. To není protimluv, to je JEDINÝ SPRÁVNÝ CÍL zdravé hospodářské politiky.

Stát musí začít šetřit ve svých výdajích, jako to nyní dělá většina rodin a firem. DOKUD bude stát podporovat jakoukoliv politickou neziskovku, DOKUD se počet úředníků nevrátí na úroveň devadesátých let, DOKUD bude existovat jediná dotace ze státního rozpočtu průmyslovým firmám, NESMÍ se zeštíhlování státu ZASTAVIT! Budeme radikální a ZRUŠÍME desítky agentur a úřadů. Myslíme zeštíhlování státu vážně.

Živnostníci, střední třída.  Živnostníci, střední a rodinné firmy tvoří spolu se svými zaměstnanci ZÁKLAD hospodářství. Jsou to lidé, kteří se o sebe UMÍ postarat, neobrací se ke státu s nataženou rukou a vytváří užitečné služby a výrobky. Náš stát, místo aby si jich vážil, je v posledních letech spíš jen TRPĚL nebo přímo DUSIL.

Víme, že jim nejlépe pomůžeme tím, když je necháme zase nadechnout a odstraníme jakékoliv NESPRAVEDLIVÉ VÝHODY, POBÍDKY A DOTACE PRO VELKÉ FIRMY. ZRUŠÍME  VŠECHNY byrokratické zákony a nařízení, VČETNĚ EET, aby se podnikatelé mohli plně věnovat své práci místo úřadování. ZAVEDEME jednotný výdajový paušál ve výši 80 % tržeb. Všechny necháme svobodně podnikat a provozovat své řemeslo. To je cesta k prosperitě naší země.

Daně. Po letošním SNÍŽENÍ daní pro fyzické osoby, které prošlo i díky hlasům TRIKOLÓRY se opět – z vládní rozpočtové rady – vynořují hlasy volající po ZVYŠOVÁNÍ daňové zátěže. Budeme VŽDY trvat na NÍZKÝCH daních pro občany. VÍME, že než všelijaké dávky je vždy lepší, když stát nechá peníze v kapsách lidí, kteří je vydělávají.

Stát má OBROVSKÉ rezervy ve vlastní byrokracii. Je smutným faktem, že stát v nynější krizi nepřistoupil ani k nejmenším možným úsporám. ÚŘADY PŘIBÝVALY, BOBTNALY, úředníkům rostly jejich platy tak, že ve veřejném sektoru předběhly mzdy v soukromém sektoru. NEPODPOŘÍME nikdy žádné zvýšení daní a budeme vždy prosazovat RAZANTNÍ zeštíhlení státu. Stát musí sloužit, nesmí překážet a nesmí vytvářet neužitečná teplá úřednická místa.

Koruna, euro a hotovost. Česká republika MÁ svoji měnu. ZISK ČNB by měl být v souladu se zákonem, zdrojem příjmů pro státní rozpočet, což se v současné době NEDĚJE! PRUŽNÝ kurz koruny CHRÁNÍ naši ekonomiku. Koruna je DOBRÁ a je to naše měna.

Přidejte si k tomu fakt, že z eurozóny se stala DLUHOVÁ UNIE a všichni členové eurozóny jsou vázáni posílat desítky miliard do záchranných fondů, ručit za dluhy předlužených států a Evropská centrální banka je ZNEUŽÍVÁNA k politickým cílům a tlačena k nákupu nesplácených státních dluhopisů.

O jakémkoliv zrušení koruny nemůže být ANI ŘEČ. Česká republika by měla zrušit úřad koordinátora pro zavedení eura a měli bychom do Bruselu JEDNOU PRO VŽDY VZKÁZAT, že euro NIKDY NEZAVEDEME! Stejně tak budeme prosazovat ZAKOTVENÍ HOTOVOSTI do ÚSTAVNÍCH práv našich občanů!

Pojďme společně vytvářet Českou republiku svobodnou, hrdou a prosperující!

Děkuji vám za pozornost