Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz
Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz

Program Trikolóra – hnutí občanů Jihočeský kraj pro krajské volby 2020

DOPRAVA

 1. Urychlíme výstavbu severní spojky a jižní tangenty v Českých Budějovicích.
 2. Zmodernizujeme krajské silnice.
 3. Prosadíme obchvaty obcí, které zoufale chybí.
 4. Kamionový tranzit odvedeme ze silnic nižších tříd.
 5. Prověříme miliardy utopené v letišti a zastavíme další investice.
 6. Udržíme dopravní dostupnost obcí v kraji.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 1. Podpoříme práci a dostupnost lékařů v menších městech a obcích.
 2. Zajistíme vždy dostupnou pohotovost pro děti i dospělé.
 3. Zlepšíme podmínky sester a lékařů v nemocnicích.
 4. Podpoříme výstavbu domovů pro seniory s pečovatelskou službou.
 5. Zavedeme tísňovou péči a terénní poradenství pro seniory.
 6. Navýšíme podporu domácích hospiců.

ŠKOLSTVÍ A SPORT

 1. Podpoříme praktickou výchovu na základních školách a navazující řemeslné obory.
 2. Otevřeme nové středoškolské IT obory.
 3. Významně podpoříme mládežnický sport.
 4. Zabráníme zavádění agendy 2030 a další indoktrinaci dětí ve školách.
 5. Jsme proti inkluzi ve školách.
 6. Podpoříme rozvoj sportovně-branných klubů a aktivit.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

 1. Prosazujeme potravinovou soběstačnost.
 2. Ochrana vod a zemědělské půdy je pro nás prioritou.
 3. Společně s lesníky zastavíme šíření kůrovce a obnovíme jihočeské lesy.
 4. Podpoříme zadržování vody v krajině.

HOSPODÁŘSTVÍ A ENERGETIKA

 1. Podpoříme jihočeské podniky a živnostníky.
 2. Podpoříme dostavbu Jaderné elektrárny Temelín se zapojením regionálních firem.
 3. Vrátíme kraj k ekonomické udržitelnosti.
 4. Podpoříme v kraji tradiční rybářství a myslivost.
 5. Urychlíme investice do energeticky úsporných řešení.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

 1. Podpoříme regionální cestovní ruch.
 2. Zachováme tradiční regionální kulturní aktivity a malé soubory.
 3. Zachováme Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a podpoříme jeho rekonstrukci.

OBRANA, BEZPEČNOST A IT

 1. Zamezíme nelegální migraci z kulturně odlišných oblastí a marným pokusům o jejich integraci.
 2. Hájíme právo občanů na sebeobranu.
 3. Jsme striktně proti zbraňové směrnici EU a směrnici omezující použití olova u střelců a rybářů.
 4. Drogy v našem kraji tolerovat nebudeme. Zpřísníme opatření proti šíření drog v kraji.
 5. Ochráníme data a citlivou krajskou datovou infrastrukturu před hackerskými útoky.
 6. Podpoříme zavedení vysokorychlostního internetu pro širokou veřejnost.