Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz
Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz

Co současná krize ukazuje a jaká bude doba popandemická

Je to velká zkouška bezpečnostních systémů státu – kromě povodní, naše generace a možná i generace našich rodičů něco takového nezažila.

Pokud někdy v budoucnu dojde k něčemu ještě horšímu, budou snad systémy připravené a poučíme se na všech úrovních z chyb a viditelných nedostatků.

Letošní vývoj státního rozpočtu byl nejhorší od roku 2002, kondice české ekonomiky začala být, i díky této vládě, ve špatném stavu, současná situace mu logicky nepřispěje, ale vláda všechno svede na současnou situaci, očekávejme tento alibismus.

Řada firem, živnostníků a odvětví ekonomiky se dostane do vážných problémů a budou potřebovat podporu, zjednodušení systému, ne další vlny EET a narůstající byrokracie, zapojit se bude muset ČNB, uvolnit systém, zlevnit peníze. 

Veřejnost začíná chápat naléhavost situace, ale stále nám chybí sounáležitost a vzájemnost jako při Naganu a dalších sportovních úspěších. 

EU se ukázala jako nefunkční, neexistující. Vše si řeší svými opatřeními národní státy, národní vlády a dokáží spolupracovat, komunikovat.

Ukázalo se, jak důležité je mít hranice mezi státy, nástroje pro jejich ochranu, možné uzavření a kontrolu.

Musí okamžitě skončit projekt podpory migrace ze strany Evropské komise, Německa a dalších zemí, ideální je jasná podpora Řecka a ochrana jeho hranic a jasný signál všem neziskovým organizacím a vládám, že tento projekt prostě končí, UŽ DOST!!

Nesmíme si nechat vnutit nová nařízení, restrikce, omezování svobody ve jménu tzv. vyššího principu. Nejvyšším principem je totiž právě svoboda, kterou nám stále osekávají!

Potřebujeme silnější, flexibilnější armádu a bezpečnostní složky, aktivní zálohy a proč ne také domobrany. 

Potřebovali bychom získat více pokory, více rozvahy a návratu ke zdravého rozumu. 

Musíme se začít spoléhat víc na sebe sama, na obec a národní vládu. 

BRÁNIT NORMÁLNÍ SVĚT