Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz
Mé další texty a komentáře najdete na Blogu iDNES.cz

Evropská Unie

Vstup v roce 2004

  V roce 2004 jsme jako suverénní stát v srdci Evropy vstoupili do Evropské unie. Do Evropské Unie, která byla ovšem jiná, než je dnes. Nebyla zpolitizovaná ( nebo ne až tak), fungovala na bázi hospodářské tzn: Jsi v NATO? Takže nejsi agresor. Máš uhlí a ocel? Vstup. Později se tato ekonomická doktrína rozvinula i na atomovou problematiku.

   Za nějaký čas se však vlivem Německa a do jisté míry Francie zpolitizovala natolik, že začala omezovat členské státy nejrůznějšími nařízeními a regulemi, které nebyly a nejsou v zájmu občanů těchto států. Jedná se o zásah do suverenity těchto států – malé doplácí na velké, jak politicky, tak ekonomicky.

Německo

  Německo, země, která ač zapříčinila dvě světové války, je stále ekonomickou velmocí Evropy. Je velmi silným hráčem v EU a snaží se svou nynější doktrínou odčinit 2. sv. válku. Ať už v oblasti migrace, či neuvážené politické rétoriky v oblasti ekoterorismu či zelené psychózy, kterou se napříč Evropou snaží nastolit. Jen na to doplácí členské státy, které se snaží regulovat, zasahovat do jejich zákonů, které mají být vůlí pouze občanů a zákonodárců daných zemí. Tento postup není správný.

EHS

  Evropské hospodářské společenství byla mezinárodní organizací, která vznikla roku 1958 a trvala do roku 1993. Byla vytvořena proto, aby podporovala ekonomickou integraci mezi Belgií, Francií, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem. Smlouva o EHS byla podepsána 25.3. 1957 v rámci Římských smluv, které také zakládaly Evropské společenství pro atomovou energii. Vzniklo 1.1.1958. 

Lisabonská smlouva

  Lisabonská smlouva, kterou Česko v podstatě ztrácí suverenitu byla podepsána 3.11.2009 a vstoupila v platnost 1.12.2009. Podepsal ji náš tehdejší pan prezident Václav Klaus, který je dnes našim garantem pro zahraniční politiku. Podepsal, ale neouhlasil! Byl donucen Ústavním soudem, a velmi hlasitě kritizoval politikaření Ústavního soudu a sdělil, že tímto podpisem Česká republika ztrácí svou suverenitu.

  Usilujeme o to, aby se Evropská Unie vrátila před Lisabonskou smlouvu a nadále fungovala na bázi ekomomické a hospodářské, nezasahovala do zákonů členských zemí a nediktovala jim jak se mají, či nemají chovat.

Dotace

  Bohatství vzníká z práce, to je naše rétorika, za kterou si stojíme. Pouze poctivá práce musí nést bohatství. Dotace, které EU přerozděluje a de facto uplácí vlády členských států, kontloluje tabulky, které jsou na každém rohu „bylo financováno z EU“ a snaží se tímto způsobem o svou propagandu, jsou nadále nepřípustné. Kraje by měli s péčí řádného hospodáře zacházet se svým rozpočtem a tyto stavby realizovat samy.

 Švýcarsko mimo jiné i kvůli této evropské rétorice stáhlo svou žádost o členství a Velká Británie dokonce opustila palubu, protože si chce o svých věcech rozhodovat sama.